سنجش آموزش و پرورش اصفهان
 
 
همراه با سنجش
 
نحوه ادامه تحصیل دانش‌آموزان دوره راهنمایی تحصیلی ابلاغ شد
اخبار - اخبار شوراي عالي و كميسيون ها
چهارشنبه ، 23 فروردين 1391 ، 07:22

با امضای رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی آموزش و پرورش،‌ سه مصوبه مهم در راستای تحول بنیادین آموزش و پرورش ابلاغ شد.

طی سال تحصیلی 91ـ90 در پایه اول متوسطه مانند پایه‌های دوم، سوم و دوره پیش دانشگاهی، نظام سالی ـ واحدی اجرا خواهد شد و دانش‌آموزانی که موفق به احراز نمره قبولی درب رخی دروس سال اول نشوند، می‌توانند این دروس را در سال‌های بعد بگذرانند.براساس اصلاحات صورت گرفته در آیین‌نامه آموزشی دوره سه ساله متوسطه روزانه نظام سالی ـ واحدی، ثبت‌نام دانش آموزان ورودی سال اول و سایر دانش‌آموزان در هر سال تحصیلی از نیمه دوم تیرماه تا حداکثر پایان شهریور ماه و برای دوره تابستانی در هفته اول تیرماه هر سال انجام خواهد شد.

دانش‌آموزان سال اول پس از برگزاری امتحانات نوبت دوم، دوره تابستانی یا مهرماه برای ارتقاء ‌به پایه دوم باید شرایط ورود به یکی از شاخه ها یا رشته های دوره متوسطه را بر اساس مفاد این آیین نامه احراز کنند؛ در این خصوص برای هنرجویان رشته‌های موسیقی بر اساس مفاد تبصره 3 ماده 19 عمل خواهد شد.

در هشتصد و پنجاه و ششمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش در دوم اسفند سال 90 سه مصوبه در راستای تحول بنیادین آموزش و پرورش ابلاغ شد.

این مصوبات شامل اصلاحات آیین‌نامه آموزشی دوره سه ساله متوسطه روزانه (سالی ـ واحدی)، نحوه ادامه تحصیل دانش‌آموزان دوره راهنمایی تحصیلی و راهنمای برنامه درسی دینی دوره‌های راهنمایی تحصیلی، متوسطه و پیش دانشگاهی است.

در اولین مصوبه هشتصد و پنجاه و ششمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مبنی بر اصلاحات آیین‌نامه آموزشی دوره سه ساله متوسطه روزانه (سالی ـ واحدی) طبق بند«د» ماده 4 این مصوبه ارزشیابی هر یک از دروس دوره متوسطه به صورت مستقل انجام می‌شود و قبولی یا عدم قبولی در هر درس تأثیری بر دیگر دروس ندارد.

بر اساس اصلاحات انجام شده در تبصره 3 ماده (5) این آیین‌نامه، دانش‌آموزانی که در مدارس استثنایی تحصیل می‌کنند با رعایت سایر شرایط حداکثر 5 سال می‌توانند در واحدهای آموزشی روزانه ادامه تحصیل دهند.

در اصلاحیه ماده 90 این آیین‌نامه آمده است: چنانچه دانش‌آموزی پس از برگزاری امتحانات خردادماه در یک یا چند ماده درسی شرایط قبولی را احراز نکند، در دوره تابستانی به مدت 6 هفته شرکت خواهد کرد؛ بر این اساس، دانش‌آموزان پایه‌های اول، دوم و سوم موضوع مذکور می‌توانند بدون شرکت در کلاس‌های دوره تابستانی در امتحانات پایان این دوره در شهریور ماه شرکت کنند و درصورت عدم موفقیت در برخی دروس به استثنای دروس نهایی با رعایت سایر ضوابط می‌توانند در امتحانات دروس موردنظر حداکثر تا 10 مهر ماه شرکت کنند.

دانش آموزان پایه اول پس از پایان سال تحصیلی و حداکثر تا دهم مهرماه بر اساس ضوابط انتخاب شاخه و رشته به پایه دوم ارتقاء می‌یابند وعلاوه بر ارایه تمام دروس سال دوم رشته مربوطه به آنها می‌توانند دروس باقیمانده از پایه‌های اول ودوم را در دوره تابستانی سال دوم انتخاب و در آزمون مربوطه شرکت کنند. بر این اساس دانش‌آموزان پایه سوم نیز درصورت عدم توفیق در گذراندن برخی از دروس می‌توانند در امتحانات دی‌ماه شرکت کنند و حداکثر 32 واحد از درس‌های باقیمانده را امتحان دهند.

دانش‌آموزان پایه سوم هر یک از شاخه‌های تحصیلی چنانچه تا پایان تابستان موفق به گذراندن دروس پایه سوم اعم از نهایی، غیرنهایی و باقیمانده درس‌های سال اول یا دوم نشوند، می‌توانند در امتحانات دروس مذکور در دی ماه شرکت کنند و در صورت عدم توفیق در گذراندن تمام واحدهای درسی رشته مربوطه، برابر مقررات باید در دوره متوسطه بزرگسالان ، آموزش از راه دور ویا درقالب داوطلب آزاد ثبت‌نام کنند و دروس باقیمانده را بگذرانند.

ماده 78 این آیین نامه به شرح زیر اصلاح ویک تبصره نیز به آن اضافه شد: دانش‌آموزانی که پس از امتحانات نوبت دوم، شرایط قبولی در برخی از دروس را احراز نکنند، می‌توانند در امتحانات آن دروس در دوره تابستانی(شهریورماه) یا مهر ماه شرکت کنند و در صورتی در دروس سال اول قبول شناخته می‌شوند که نمره هر یک از درس‌های آنان کمتر از نصاب قبولی نباشد.

در تبصره یک این ماده نیز آمده است: ‌اعلام نتیجه دانش‌آموزانی که بدون شرکت در دوره تابستانی، در نوبت امتحانی شهریور و مهرماه شرکت می‌کنند صرفاً بر مبنای بیست نمره امتحان پایانی انجام می‌شود.

در اصلاح تبصره یک ماده 91 آورده است: چنانچه دانش‌آموزی از مجموع درس‌های دوره متوسطه، حداکثر در 4 عنوان درسی (دو عنوان نهایی ودو عنوان غیرنهایی) آخرین نمره درس وی (سالانه یا تابستانی یا غیرحضوری) 7 وبیشتر و معدل کل وی نیز حداقل 10 باشد، فارغ التحصیل شناخته می‌شود.

آن دسته از دروس شاخه فنی وحرفه‌ای که نصاب قبولی آنها 12 است به انضمام استاندارد مهارت (درس‌های مهارتی) و کارورزی در شاخه کاردانش مشمول این تبصره نمی‌شوند.

در این مصوبه در مواد مرتبط با شیوه هدایت تحصیلی دانش‌آموزان و ضوابط آن، بعد از کلمه «شهریورماه» کلمه «مهرماه» و عبارت «شیوه نامه اجرایی هدایت تحصیلی دانش‌آموزان موضوع این تبصره توسط معاونت پرورشیو فرهنگی تنظیمواعلام خواهد شد» به انتهای تبصره 5-111 اضافه شده است.

در متن ماده واحده این مصوبه آمده است: باعنایت به مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش درخصوص تغییر ساختار نظام آموزشی و نحوه استقرار آن از سال تحصیلی 91ـ90 این شورا مقدر می‌دارد راهکارهای ذیل جهت تسهیل استقرار و ارتقاء کیفیت یادگیری دانش‌آموزان دوره راهنمایی تحصیلی به مورد اجرا گذاشته شود.

این راهکارها عبارتند از وزارت آموزش و پرورش موظف است به منظور ارتقای کیفیت فرآیند یاددهی ـ یادگیری و افزایش نرخ قبولی دانش‌آموزان دوره راهنمایی تحصیلی، اقدامات پیشگیرانه‌ای از قبیل توانمندسازی معلمان، شناسایی و آموزش دانش‌آموزان ضعیف، تشکیل کلاس‌های جبرانی و تکمیلی را در طول سال تحصیلی به عمل آورد.

دانش‌آموزانی که در پایان نوبت ارزشیابی خردادماه شرایط قبولی را احراز نمی‌کنند برابر بند ج ماده سه آیین نامه ارزشیابی تحصیلی و تربیتی دوره راهنمایی تحصیلی، از تسهیلات آموزشی جبرانی و شرکت در یک نوبت امتحان اضافی برخوردار می‌شوند.

به استناد بند سه راهکارهای عملیاتی این مصوبه، دانش‌آموزانی که تا پایان نوبت ارزشیابی شهریور ماه موفق به کسب شرابط قبولی نمی‌شوند، می‌توانند مطابق بند«و» آیین‌نامه مذکور همراه با غایبین موجه در نوبت امتحانی مهرماه شرکت کنند.

دانش‌آموزان پایه اول دوره راهنمایی تحصیلی که علی رغم تدابیر مذکور موفق به کسب شرایط قبولی نمی‌شوند، به صورت مشروط درسال تحصیلی 92ـ91 در پایه بالاتر ثبت‌نام و ادامه تحصیل خواهند داد و درصورت احراز شرایط قبولی دراین پایه ،قبولی آنان به عنوان تعیین پایه تلقی شده ومی توانند با رعایت سایر شرایط درسال تحصیلی 93 ـ92 درپایه سوم راهنمایی ادامه تحصیل دهند.

دانش‌آموزان پایه اول که به صورت مشروط در پایه دوم راهنمایی ادامه تحصیل می‌دهند، در صورت عدم قبولی در پایه مذکور می‌توانند در سال تحصیلی 93ـ92 در پایه تحصیلی دوم راهنمایی مدارس بزرگسالان و یا مدارس آموزش از راه دور که مطابق ساختار آموزشی موجود دایر خواهد بود و یا در پایه اول دوره اول متوسطه ادامه تحصیل دهند.

دانش‌آموزان پایه‌های دوم وسوم راهنمایی تحصیلی سنوات بعد در صورت عدم قبولی، باید در پایه های اول و دوم دوره اول متوسطه و یا پایه‌های دوم و سوم راهنمایی تحصیلی بزرگسالان و یا مدارس آموزش از راه دور (که مطابق ساختار آموزشی موجود دایر خواهد بود) ادامه تحصیل دهند.

راهنمای برنامه درسی تعلیم وتربیت دینی دوره‌های راهنمایی تحصیلی، قرآن و تعلیمات دینی دوره متوسطه و پیش دانشگاهی ابلاغ شد.

 |+| نوشته شده در  ۹۱/۰۱/۳۰ساعت ۱۰:۳۴ قبل از ظهر  توسط محمدمهدي حق شناس  | 

امتحانات هماهنگ دوره ابتدايي

باتوجه به ايجاد پايه ي ششم در دوره ي ابتدايي ،امتحانات پايه  پنجم در سال۹۱-۹۰ به صورت داخلي برگزار مي شود.

در ذيل گزارشي از سايت شوراي عالي جهت اطلاع قرار گرفت 

امتحانات پایه ششم ابتدایی به صورت هماهنگ برگزار می شود

اخبار - مصاحبه هاي دبيركل
چهارشنبه ، 23 فروردين 1391 ، 12:43

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت:امتحانات هماهنگ منطقه‌ای پایه پنجم ابتدایی از سال تحصیلی آینده در پایه ششم ابتدایی برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای عالی آموزش و پرورش؛مهدی نوید دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش افزود: با توجه به استقرار پایه ششم ابتدایی از سال تحصیلی 92ـ91، پایه ششم ابتدایی مشمول تمام مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به دوره پنج‌ساله ابتدایی می شود.

وی اظهار داشت: در مواردی که مقررات و مصوبات مربوط نیاز به اصلاح، الحاق و تغییر داشته باشد، پس از بررسی و تأیید در کمیسیون اساسنامه‌ها و مقررات تحصیلی به منزله مصوبه شورا تلقی و ابلاغ خواهد شد.

نوید افزود: از سال تحصیلی 91ـ90 امتحانات پایانی پایه پنجم ابتدایی همانند پایه‌های قبل از آن به صورت داخلی برگزار می‌شود و همچنین از سال تحصیلی 92ـ91 امتحانات پایه ششم ابتدایی که به صورت هماهنگ با سؤالات واحد، برنامه‌ معین و به طور همزمان از سوی اداره آموزش و پرورش محل طرح و تهیه خواهد شد، در مدرسه برگزار می‌شود.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه در دوره ابتدایی، امتحانات داوطلبان آزاد صرفاً در پایان دوره برگزار می‌شود، گفت: ثبت‌نام این قبیل افراد برای شرکت در امتحانات پایه پنجم ابتدایی از سال تحصیلی 91ـ90 مجاز نخواهد بود.

وی تأکید کرد: این مصوبه بعد از توشیح ریاست‌جمهوری و رئیس شورای عالی آموزش و پرورش برای اجرا به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ می‌شود.

 |+| نوشته شده در  ۹۱/۰۱/۳۰ساعت ۱۰:۲۸ قبل از ظهر  توسط محمدمهدي حق شناس  | 

۱۲ ارديبهشت بر پيشكسوتان تعليم و تربيت مبارك باد.

اس ام اس روز معلم - پیامک روز معلم - www.RadsMs.com

درس معلم ار بود زمزمه ي محبتي   جمعه به مكتب آورد طفل گريز پارا

آن روز براي مراسمي به يكي از مساجد اصفهان رفته بودم وقتي نشستم پس از اندكي چشمم به پيرمردي با محاسن ومويي كاملاً سفيد افتاد كه به نظرم آشنا آمد. وقتي كمي دقت كردم ديدم او معلم اول ابتدايي من در سال ۱۳۵۵ در دبستان صيرفيانپور بود. بسيار خوشحال شدم و در مجلس نشستم تا او بلند شد ولي متأسفانه ديدم فرزندش زير كتفش را گرفته است. به حيات مسجد آمدم جلو رفتم و پس از سلام و بوسيدن ايشان متوجه شدم كه او دچار سكته گرديده است و اكنون كه به روز معلم نزديك مي شويم به جاست كه ضمن طلب مغفرت براي همه ي معلماني كه به رحمت ايزدي پيوسته اند براي آنان كه در قيد حياتند طلب مغفرت وعاقبت به خيري نماييم.

 

رسالت معلم

رسالت راستین معلم و رسالت پاک انبیاست. معلم، آنگاه که جز انسان سازی و کمال بخشیدن هدفی ندارد، همسایه انبیاست. رسول راستی و درستی و سفیر صداقت و سرفرازی است. معلم کسی است که تشنگان معرفت و دانش را به آب حیات می رساند. خدا معلم است و 124 هزار رسول. همه اولیا و پاکان و برگزیدگان، که قله های آفتابی و دور دست های روشن را فرا چشم انسان می نشانند. معلم اند اگر ما قدردان معلم نباشیم، خوبی، زیبایی، عظمت و فضیلت رانادیده گرفته ایم.

معلم در کلام نراقی(ره)

ملا احمد نراقی از علمای به نام شیعه، در گفتاری در باب مقام معلم می گوید: معلم باید قصدش از آموختن، قرب به خدا و ارشاد و رسیدن به ثواب باشد؛ نه جاه و ریاست و شهرت.معلم باید نسبت به شاگرد مهربان باشد و پیوسته او را اندرز دهد و اندازه فهم شاگرد را در تدریس رعایت کند و با او با او باملایمت سخن گوید و درشتی نکند. چیزی که خلاف واقع است تدریس نکند. در آموختن نباید مضایقه کند و بخل بورزد و باید مطالبی را که شاگرد قادر به درک آن نیست بدو نیاموزد.

معلم در نگاه امام(ره)

امام خمینی(ره) کلید سعادت و شقاوت جامعه را دردست معلمان دانسته، در این باره چنین می گویند: معلم اوّل خدای تبارک و تعالی است که اخراج می کند مردم را از ظلمات به نور و به وسیله انبیا و وحی مردم را دعوت می کند به نورانیت؛ دعوت می کند به کمال؛ دعوت می کند به عشق؛ دعوت می کند به محبت؛ دعوت می کند به مراتب کمالی که از برای انسان است. دنبال او انبیا هستند که همان مکتب الهی را نشر می دهند. آنها هم شغلشان این است که انسان را تربیت کنند تا از مقام حیوانیت بالا برود و به مقام انسانیت برسد. همه سعادت ها و همه شقاوت ها انگیزه اش از مدرسه هاست و کلیدش [در] دست معلمین است. این معلمان هستند که می توانند استقلال مملکت را حفظ کنند. اگر در تربیت اعوجاج باشد مملکت از دست می رود.

مقام معلم در آئینه شعر:

شمعی است گذازنده سراپای معلم عشقی است پراکنده به رگ های معلم
در راه هنر سوزد و اندر ره دانش قلب و تن و جان و همه اجرای معلم
در ظلمت گمراهی و در تیرگی جهل نوری است فروزان،دل بینای معلم
فارابی و سقراط و فلاطون و ارسطو کردند به بد کسوت زیبای معلم
کی بود نشانی ز تدقی و تمدن هر گاه نبد، فکر توانای معلم

تجلیل از معلم

چندین سال است که به مناسبت سالروز شهادت معلمی بزرگ و فرزانه، استاد شهید مطهری، از معلمان سراسر کشور تقدیر و تجلیل می شود. تکریم و تعظیم معلم تکریم و تعظیم علم است. تجلیل از معلم، سپاس از انسانی است که غایت آفرینش را تامین می کند و سلامت امانت هایی راکه بدستش سپرده اند تضمین می کند. هر جا کامی شیرین و سایه مهری گسترده است حضور معلم را، پیدا یا پنهان، می توان یافت. بی شک جامعه ای که همواره حرمت معلم را پاس می دارد، آهنگ رشد و تعالی آن شتاب بیشتر می یابد و سلامت علمی و معنوی آن تضمین می شود و جامعه ای که قدردان خوبان خود نباشد به مرگ خوبی ها و فضیلت ها رضایت داده است و چه مایه تنگ نظری است عمری با آفتاب زیستن و از آفتاب نگفتن!

یک خاطره

وقتی که از در کلاس وارد شد، همه به احترام او برخاستند. مثل همیشه متین و آرام بود. شور و نشاط رندگی را می شد در نگاه های نافذش دید. چند لحظه سکوت کرد تا کلاس آماده شنیدن کلامش شود. نگاهی به سرتاسر کلاس انداخت و با تبسمی دلنشین کلامش را آغاز کرد: بچه ها شاید امروز آخرین روز درسی من با شما باشد. من فردا برای عزیمت به جبهه، به اهواز می روم و از همه شماها حلالیت می طلبم. اشک گونه بیشتر بچه ها را خیس کرده بود. بعد نسبت به معلم جدید سفارش کرد و از ما خواست در تکریم و احترام او کوشا باشیم. با تک تک بچه ها خداحافظی کرد. حال غریب و خوشی داشت. او رفت و کلاس در نبود او در سکوت فرو رفت. چند ماه بعد مدرسه را در شهادتش عطرافشان کردند. او رفت اما خاطرات خوش او نوازشگر شب های تنهایی بچه ها شد.

برای معلم خوبم

ای معلم خوبم، دوستت دارم و تو را تکریم می کنم؛ چرا که تو به من می آموزی چگونه یادگرفتن را، چگونه خوب بودن را، چگونه زیستن را، چگونه شاد بودن را، چگونه احترام گذاشتن را و چگونه دوست داشتن را. ای معلم خوبم، تو را دوست دارم؛ چرا که راه تو راه انبیا است. اخلاق تو الگوی من برای بهتر زندگی کردن و رفتار تو سرمشق من است. ای معلم خوبم، من از تو مهر، اخلاص، محبت و مهربانی را به یادگار دارم، پس تو را تا ابد دوست خواهم داشت.

سوز و گداز معلم

اولین و اساسی ترین نشانه معلم نمونه برخورداری او از سوز و گداز در انسان سازی است. قرآن کریم پیامبراسلام را که بزرگ معلم تاریخ بشریت است چنین معرفی می کند: «مومنان را دوست دارد و بر هدایت و ارشاد آنان حریص است. عشق به هدایت و ارشاد انسان ها برای معلم کمالی است مطلوب و هیچ معلمی بدون این سوز و عشق نمی تواند موفق باشد. در حقیقت این روحیه موتور محرک معلم است برای تعلیم و تربیت. عشق و سوز معلم باعث می شود که محیط آموزشی محیطی پر شور و نشاط شود. در این محیط معلم و شاگرد امیدوارانه به آینده نگاه می کنند و برای روزهای بهتر و روشن تلاش می کنند.

معلم و نفوذ معنوی

معلم نمونه بر دانش آموز خود نفوذ معنوی دارد. به هر میزان که کمالات معنوی و علمی معلم گسترده تر باشد، به همان نسبت نفوذش بیشتر خواهد بود. مبدأ هر دگرگونی در شاگردان همین نفوذ معنوی معلم است؛ مثلاً مرحوم علامه، سیدمحمدحسین طباطبایی، بزرگ مفسر شیعه و صاحب تفسیر کبیرالمیزان تحت نفوذ معنوی استاد خویش، مرحوم میرزا علی آقای قاضی(ره)، به اوج مراتب علمی، اخلاقی و فلسفی رسید. هم چنین استادشهید مرتضی مطهری به شدت تحت تاثیر معنوی استاد خویش حضرت امام(ره) بوده است.

هنرمندی معلم یا هنر معلمی

معلم بودن تنها به داشتن معلومات دقیق و گسترده نیست. معلم علاوه بر معلومات و دانش باید به هنر معلمی نیز آراسته باشد. هنری معلمی هنر است بسیار دقیق و حساس؛ به طوری که اگر معلمی از آن بی بهره یا کم بهره باشد، هیچ گاه در امر مهم و سرنوشت ساز تعلیم و تربیت موفق نخواهد بود. هنر معلمی متّکی بر تجربه و شناخت صحیح روحیات مختلف دانش آموزان است. معلمی موفق است که در سخت ترین اوضاع کلاس و درس، صحیح ترین تصمیم را بگیرد. اگر معلم بتواند در کلاس، فضای دوستی، علم آموزی و شور و شوق نسبت به اینده ایجاد، کند معلمی است موفق و کامیاب.

گشادگی و سعه صدر معلم

از خصوصیات مهم معلّم نمونه سعه صدر او در برخورد با مسائل است. خداوند بر پیامبرش

که بزرگ معلم تاریخ بشر است منت می نهد که به او شرح صدر عنایت کرده است. این شرح صدر باعث جذب و نفوذ معنوی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله شده بود. معلم نیز باید الگوی خویش را پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه اطهار علیهم السلام قرار دهد و از شرح صدر لازم برخوردار باشد. داشتن سعه صدر از هنرهای معلمی است. معلم با گذشت صحیح و به هنگام خویش، فضای درس و کلاس را آرام می کند و دانش آموز در این فضا بهتر پرورش پیدا می کند.

یادی از شهید مطهری

انتخاب سالروز شهادت استاد مرتضی مطهری به عنوان روز معلم انتخابی بسیار شایسته و به جا است. مطهری انسانی بود که در محضر معلمان و استادان بزرگ حوزه علمیه قم فقه، اصول، کلام، فلسفه و عرفان آموخت و خود معلمی آگاه و بصیر شد. او انسانی وارسته و دردمند بود. دغدغه اصلی او پالایش دین از کجی ها و انحرافات بود و در این راه از تیر بدخواهان و کج اندیشان نهراسید. مطهری با کوله باری از اندیشه های ناب و اصیل اسلامی وارد محیط پرمخاطره دانشگاه شد و با تمام توان و نیرو از اسلام ناب و حقیقی دفاع کرد. او هم در مقابل روشنفکران غرب زده ایستاد و هم در مقابل انسان های متحجر که از دین و مقتضیات زمان خویش آگاهی نداشتند.

معلم و ارزش های انقلاب و جنگ

نسل امروز جامعه ایران اسلامی نیازمند آن است که ارزش های انقلاب و دفاع مقدس را به خوبی بشناسد. این ارزش ها هویت نظام اسلامی ما، و شناخت آن برای جوانان و نوجوانان بسیار ضروری است. معلمان که معماران اصلی شخصیت جوان و نوجوانند رسالتی مهم در این زمینه دارند. معلم باید با بیان شهادت ها، ایثارها و جانبازی های رزمندگان اسلام یاد و خاطره هشت سال دفاع مقدس را در ذهن ها زنده نگه دارد و نسل جدید را با آن حماسه ها آشنا سازد.

حضرت امام سجاد (علیه السلام) می فرمایند: حق آموزگارت (برتو) این است که او را بزرگ شماری، و حرمت مجلس و محضر او را نگه داری و با دقت به سخنانش گوش بسپاری، و بدو روکنی، و صدای خود را بر روی او بلند نکنی، و هر گاه کسی از وی سؤالی کرد تو جواب ندهی تا او خود جواب دهد، و در محضر او با کسی صحبت نکنی، و در مجلس او زبان به غیبت کسی نگشایی، و...
پس، هرگاه این حقوق را بجا آوری فرشتگان خدای عزو جل درباره ات گواهی دهند که تو بخاطر خداوند عز و جل نزد آن استاد رفته ای و دانش او را فراگرفته ایی نه برای حرف مردم.
                                                                    منبع : من لا یحضره الفقیه - جلد٢- ص۶٢٠

زندگينامه شهيد مطهري

در ادامه مطالب


ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  ۹۱/۰۱/۲۹ساعت ۱۱:۵۵ قبل از ظهر  توسط محمدمهدي حق شناس  | 
اداره سنجش

نام هاي قبلي:

همواره اين اداره از قبل به امتحانات معروف بوده است و موجب شده است كه عامه ي مردم هنوز از اين لفظ استفاده نمايند.

در سال ۱۳۸۳امتحانات به كارشناسي سنجش و ارزشيابي تغيير نام يافت و به دودوره ي عمومي و متوسطه تقسيم شد.

در سال ۱۳۹۰ با توجه به ايجاد مركز سنجش در وزارتخانه ، و تغيير تشكيلاتي در ادارات كل ،اين كارشناسي به اداره ي سنجش تغيير نام يافت و شامل نيروهاي ذيل مي باشد:

۱)رييس اداره

۲)كارشناس مسئول ارزشيابي

۳)كارشناس ارزشيابي

۴)كارشناس مسئول سنجش

۵)كارشناس سنجش

۶)كارشناس مسئول امور فناوري

۷)كارشناس امور فناوري

لازم به ذكر است در مناطق و نواحي هنوز كارشناسي سنجش و ارزشيابي تحصيلي وجود دارد و در ادارات كل اين اداره جزء حوزه ي مدير كل ودر شهرستان ها جزء زير مجموعه ي رييس اداره مي باشد.

 |+| نوشته شده در  ۹۱/۰۱/۲۷ساعت ۱۴:۲۳ بعد از ظهر  توسط محمدمهدي حق شناس  | 

اضطراب امتحان

مقدمه

 • آیا تاکنون از خود پرسیده‌اید که چرا از امتحان می‌ترسید؟
 • آیا تابحال به صورت عمیق به این موضوع فکر کرده‌اید که چه عواملی در ترس و اضطراب نسبت به امتحان مؤثر بوده‌اند؟
 • آیا در زندگی تحصیلی راههایی برای کاهش این نوع اضطراب یافته‌اید؟

بدون تردید ترس از امتحان بین دانش آموزان و دانشجویان تقریبا همه گیر و رایج است و می‌توان گفت مهمترین علت این موضوع ، نتیجه‌ای است که از امتحان بدست می‌آید. نتیجه‌ای که مدرک قبولی یا مردودی محسوب گردیده و باعث ارتقاء ، تهدید ، تشویق و یا تنبیه می‌گردد. گاهی اوقات این نتیجه می‌تواند سرنوشت را نیز رقم زند. به همین علت هر چه نتیجه ، حساسیت و اهمیت بیشتری داشته باشد، به همان نسبت می‌تواند اضطراب و ترس از امتحان گردد، که برخی از آنها عبارتند از:

 1. ترس از فراموش کردن مطالب خوانده شده.
 2. سختگیری مدرسین در طی سال تحصیلی.
 3. انتظار بیش از حد والدین.
 4. عدم وجود خود باوری در فرد.
 5. نامشخص بودن سؤالات.

اکنون که برخی از عوامل ایجاد کننده ترس از امتحان مشخص شدند، لازم است عوامل کاهش دهنده این نوع ترس را نیز بدانیم. در خصوص روشهای کاهش ترس از امتحان نظرات مختلفی وجود دارد که مهمترین آنها به شرح زیر می‌باشند:

ایجاد محیطی آرام و به دور از تشنج

علاوه بر تلاش والدین برای ایجاد چنین محیطی برای مطالعه فرزندان ، فرزندان نیز بایستی کوشش نمایند.

تنظیم برنامه خواب و استراحت

برخی با این تصور که هنگام امتحانات برای مطالعه بیشتر اصلا نباید خوابید و یا خیلی کم خوابید ، خود باعث خستگی ذهنی و در نتیجه فراموشی بیشتر در مطالب خوانده شده می‌گردند. کاهش زمان خواب در حد متعادل مطلوب است، اما افراط در آن هرگز مفید نخواهد بود.

پرهیز از کاهش تغذیه

افراط و تفریط در تغذیه اثرات نامطلوبی در بر خواهد داشت. بایستی با خواب و استراحت کافی و نیز تغذیه مناسب ، از لحاظ روحی و جسمی ، خود را آماده امتحان کرد.

آماده شدن برای امتحان

داشتن برنامه ریزی صحیح جهت مطالعه در طول سال تحصیلی و رعایت روشهای صحیح مطالعه.


 1. مطالب درسی را بتدریج و در طول زمان مرور کنید، نه اینکه در آخرین دقایق قبل از امتحان به مطالعه فشرده بپردازید.
 2. از یادداشتهای خود ، یادداشتهای فشرده‌ای بردارید، تا بازسازی ذهنی ، رمز گردانی و مرور مطالب برایتان مفید واقع شود.
 3. سعی کنید به نوع آزمون پی ببرید، تا بتوانید مطالعه خود را متناسب با آن پیش ببرید.

پرهیز از فشرده خوانی

فشرده خوانی با مرور کردن مطالب متفاوت است. فشرده خوانی متضمن کوششی است برای یادگیری مطالب تازه بلافاصله قبل از شروع امتحان. و یا به عبارتی آخرین کوششهای شخص در آخرین لحظات قبل از امتحان.

تأکید بیشتر بر مطالبی که انتظار دارید جزء سؤالات امتحانی باشد.

می‌توانید محدوده سؤالاتی را که در امتحان مطرح خواهد شد، حدس زده و بیشتر به آنها پرداخته شود. برای این منظور سؤالات امتحانی سالهای گذشته کمک خواهند کرد. همچنین توجه به مطالب و موضوعاتی که استاد و یا معلم در کلاس درس بیشتر روی آنها تکیه می‌کند.

شرکت در جلسات آخر درس

حتما در جلسات آخر درس پیش از امتحان در کلاس شرکت کنید. زیرا اغلب ، مطالب مهمی را احتمال بیشتری در طرح سؤالات دارند، در جلسات آخر مرور و توضیح داده می‌شوند.

پرهیز از اضطرابهای متفرقه

مثلا شب امتحان مسابقات فوتبال را دنبال نکنید. اگر امتحان قبلی رضایت بخش نبوده است، به آن نیندیشید و تحلیل امتحان قبلی را به فرصت مناسب خودش موکول کنید.

داشتن تصور ذهنی مثبت از خود

بجای پرداختن به جنبه‌های منفی ، همواره یک تصویرز ذهنی مثبت از خودتان داشته باشید و پس از تلاش کافی جهت مطالعه مطالب به موفقیت خود امیدوار باشید.


حال که برخی از عوامل کاهش ترس از امتحان مطرح شدند، بایستی مواردی را در جریان امتحانات و هنگام پاسخگویی به سؤالات مد نظرمان باشد، که رعایت این موارد می‌تواند در موفقیت بیشتر و کاهش اضطراب نسبت به امتحان مؤثر باشد. برخی از این موارد عبارتند از:


 • به موقع و سر وقت به جلسه امتحان بروید و پیش از آغاز امتحان با خاطری آسوده در جای خود مستقر شوید.

 • کلیه وسایل و ابزارهایی که در امتحان مورد نیاز است همراه خود به جلسه ببرید.

 • دستورالعملها را با دقت بخوانید و اگر دستورات شفاهی است، با توجه و التفات کامل به آن گوش دهید و عینا همان کاری را که از شما می‌خواهند انجام دهید. در مورد سؤالات تستی ، اگر نمره منفی داشته باشند، حدس زدن کار عاقلانه‌ای نیست.

 • به زمان بندی سؤالات دقت کنید، تا با مشکل کمبود وقت مواجه نشوید.

 • اگر زودتر از زمان تعیین شده سؤالات را پاسخ دادید، عجله نکنید و مجددا مروری داشته باشید.

 • خود را برای پاسخ گویی به هر گونه سؤالی آماده سازید، اما نه با این برداشت که باید صد درصد سؤالات را جواب دهید. برای پاسخگویی به سؤالات به طرح چهار مرحله‌ای زیر دقت کنید:

 1. ورقه سؤالات را نسبتا با سرعت بخوانید و به تمام سؤالات که پاسخ آنها برایتان روشن است جواب بدهید. برای این مرحله حداقل نیمی از وقت امتحان را در نظر بگیرید.

 2. دوباره ورقه را بخوانید و به تمام سؤالات که تا آن موقع پاسخشان به یادتان آمده است پاسخ دهید.
 3. در نوبت سوم باید به تمام سؤالاتی که باقی مانده پاسخ دهید.
 4. در نوبت چهارم یکبار دیگر نیز کنترل کرده و ببینید که آیا سؤالات را همانگونه که می‌خواستیم پاسخ داده‌ایم.
 • برای پاسخ گویی به آزمون تشریحی پیشنهاد می‌شود، موضوع را بطور کامل یاد گرفته و پرسش را به دقت بخوانید. و قبل از اینکه شروع به نوشتن کنید، پاسخ خود را سازمان بندی کنید.

 • برای پاسخگویی به آزمون تستی پیشنهاد می‌شود:

 1. سؤالات ساده را جواب داده و از سختها بگذرید.
 2. وقتی به سؤالات نیمه مشکل رسیدید، مقابل آن علامت (+) (در پاسخ نامه) به معنای قابل حل و در مقابل سوالات مشکل علامت (-) به معنای غیر قابل حل بگذارید.

 3. وقتی تمام سؤالات در یک درس خاص را پاسخ دادید، به سراغ سؤالاتی بروید که جلوی آنها علامت (+) گذاشته‌اید و سپس به سؤالاتی که علامت (-) دارند، پرداخته شود.

منبع: شبكه رشد

 |+| نوشته شده در  ۹۱/۰۱/۲۶ساعت ۱۲:۵۹ بعد از ظهر  توسط محمدمهدي حق شناس  | 

برنامه امتحانات هماهنگ سوم راهنمايي -خرداد۹۱

استان اصفهان

روز تاريخ ۸صبح ۹صبح
دوشنبه ۱/۳/۹۱ قرآن انشـا       
سه شنبه ۲/۳/۹۱ دفاعي
چهارشنبه ۳/۳/۹۱ اجتماعي
شنبه ۶/۳/۹۱ رياضي و رسم
دوشنبه ۸/۳/۹۱ جغرافي
چهارشنبه ۱۰/۳/۹۱ زبان انگليسي
سه شنبه ۱۶/۳/۹۱ علوم تجربي
چهارشنبه ۱۷/۳/۹۱ ديني
شنبه ۲۰/۳/۹۱ تاريخ
دوشنبه ۲۲/۳/۹۱ عربي
سه شنبه ۲۳/۳/۹۱ املافارسي
چهارشنبه ۲۴/۳/۹۱ حرفه وفن

 |+| نوشته شده در  ۹۱/۰۱/۲۴ساعت ۱۰:۵۳ قبل از ظهر  توسط محمدمهدي حق شناس  | 
شهادت حضرت زهرا(س) بر پيروان راستينش تسليت باد.

قال الله وعزوجل

((لولاک لما خلقت الافلاک ولولاعلی لما خلقتک ولولا فاطمه زهرا(س) لما خلقتکما))

((ای پیامبر اگر وجود مبارکت نبود هرگز آسمان ها وزمین وهرآنچه درون آنهاست رانمی آفریدم واگر علی (ع) نبودهرگز توراخلق نمی کردم واگرفاطمه زهرا(س)نبود هرگز شمارانمی آفریدم))

Image Detail

وشاعر درتفسیر این حدیث شریف قدسی چه نیکو سروده است

حیدروکوثری نبود اگرنبود فاطمه

                             هیچ پیامبری نبود اگرنبود فاطمه

چه تعبیری خدادرنقطه دارد       که  تفسیری  جداهر نقطه   دارد

به تعدادبهارعمرزهرا(س)        همین اندازه سوره کوثر نقطه دارد

سوره کوثر 18 نقطه دارد.

نثار روح باعظمت حضرت فاطمه زهرا(س) 18 صلوات

اللهم صل علی فاطمه وابیها وبعلها وبنیها بعدد مااحاط به علمک  

 |+| نوشته شده در  ۹۱/۰۱/۲۴ساعت ۸:۳۴ قبل از ظهر  توسط محمدمهدي حق شناس  | 

ثبت نام داوطلبان آزاد پنجم ايتدايي

شرايط ثبت نام داوطلبان آزاد پايه پنجم در سال تحصيلي ۹۱-۹۰

۱-داشتن حداقل ۱۰ سال تمام،متولدين نيمه ي اول سال۸۰ و ماقبل آن

۲- داشتن مدارك هويتي معتبر

متقاضيان به كارشناسي هاي سنجش نواحي و مناطق آموزش و پرورش مراجعه نمايند.

 |+| نوشته شده در  ۹۱/۰۱/۲۱ساعت ۱۳:۳۱ بعد از ظهر  توسط محمدمهدي حق شناس  | 
آزمون ورودي تيزهوشان و نمونه دولتي

اين آزمون به طور سراسري رأس ساعت ۹ صيح روزجمعه ۲/۴/۹۰ برگزار مي گردد.

Image Detail

شرايط ثبت نام

۱- تابعيت ايراني

۲- حداقل معدل ۱۹ نوبت دوم براي مدارس سمپاد و معدل ۱۶ براي مدارس نمونه دولتي راهنمايي و ۱۵براي آزمون دبيرستان  نمونه دولتي

مراحل ثبت نام

۱- تهيه كارت رمز به مبلغ ۷۰۰۰۰ ريال از مدير آموزشگاه

۲-اسكن عكس

۳- ورود به سايت  Sanjesh.isfedu.ir

۴- تكميل تقاضانامه و دريافت كدرهگيري

زمان ثبت نام

از ۲۰ اسفند ۹۰ تا پايان فروردين۹۱

دريافت كارت سه روز پيش از امتحان از سايت مذكور

براي اطلاع از منابع امتحان و مدارس سمپاد و نمونه دولتي به دفترچه  راهنما مراجعه شود.در ضمن منابع جهت مطالعه همان كتب دوره ي راهنمايي است اما دانش آموزان عزيز بايد سرعت و توانايي خود را در پاسخگويي به سؤالات تستي بالا ببرند.

 |+| نوشته شده در  ۹۱/۰۱/۱۹ساعت ۱۲:۵۴ بعد از ظهر  توسط محمدمهدي حق شناس  | 

چگونه کودکان باهوش تربیت کنیم؟

همه انسان‌ها دوست دارند کودکانی باهوش داشته باشند. هوش علاوه بر زمینه ژنتیک، تا حدی هم اکتسابی است و در طول زندگی و به نسبت شرایط محیطی از آغاز تولد تا بزرگسالی و براساس آموزش‌های فرد در او شکل می‌گیرد. 

 در واقع با این که هوش انسان، هم ارثی و هم اکتسابی است یا به عبارتی هوش پدیده‌ای ژنتیک و استعدادی خدادادی است، توانایی‌های ذهنی افراد در طی دوران زندگی و از دوران کودکی آنها کم‌کم شکل می‌گیرد. براساس تحقیقات علمی انجام شده، با به کار بردن روش‌ها و برنامه‌ریزی‌های خاصی در زندگی روزمره و در فضای آموزشی کودکان، می‌توان قدرت تفکر و هوش آنها را پرورش داد. شما هم می‌توانید از این روش‌ها برای باهوش‌تر کردن فرزندتان استفاده کنید. 

 بازی برای هوش: شطرنج، جدول، پازل و دیگر بازی‌های فکری، همگی برای مغز کودک همچون ورزش هستند. بازی‌هایی مانند جدول اعداد علاوه بر این که می‌توانند سرگرمی لذتبخشی برای کودک شما باشند، تقویت‌کننده توانایی تفکر، استراتژیک، حل مشکلات و تصمیم‌گیری در وضعیت‌های پیچیده هستند. انواع بازی‌های فکری را در خانه داشته باشید و علاوه بر این، گاهی مسائلی را به طور خیالی طراحی کنید و برای حل آن از فرزندتان کمک بخواهید.

 در جستجوی دانش باش: محققان معتقدند والدینی که کودکان خود را با ارائه نظرات و ایده‌های جدید تشویق کرده و کنجکاوی آنها را مورد توجه و احترام قرار می‌دهند، درس بزرگی به آنها داده‌اند. این که جستجوی دانش اهمیت زیادی دارد. از کودکانتان در زمینه سرگرمی‌ها و علایقشان سوالاتی بپرسید و از کنجکاوی آنها حمایت کنید. نکات و موارد جدید مربوط به سرگرمی‌هایشان را به آنها یاد دهید و برای تشویق کنجکاوی‌هایشان، آنها را به گردش‌های آموزشی ببرید. گردش در موزه‌های تاریخی و طبیعی، رصدخانه و پارک‌های حیوانات از این جمله‌اند.

 ورزش، ورزش، ورزش: مطالعات نشان داده ارتباط مستقیمی بین فعالیت‌های ورزشی کودکان دبستانی و موفقیت تحصیلی آنها وجود دارد. شرکت کردن کودکان در فعالیت‌های ورزشی، افزایش میزان اعتماد به نفس، مهارت در کارهای گروهی و توانایی‌های مدیریتی و رهبری را به دنبال دارد. همچنین ثابت شده بیشتر زنانی که در موقعیت کاری در نقش‌های مدیریتی و ریاست موفق بوده‌اند، در دوران کودکی و نوجوانی در فعالیت‌های گروهی و تیمی ورزشی شرکت داشته‌اند. پس به جای این که پس از خوردن شام، جلوی تلویزیون بنشینید، بهتر است با فرزندتان توپ‌بازی کنید یا به پیاده‌روی بروید. بهتر است کودک را به شرکت در تیم‌های ورزشی مدرسه‌اش تشویق نمایید.

 الفبای موسیقی، الفبای هوش: شاید شنیدن سر و صدای ناهنجار کودکتان در حالی که مشغول تمرین نوازندگی و آموختن موسیقی است، اصلا لذت‌بخش نباشد. اما باید بدانید که این سرگرمی لذت‌بخش کودکان، یکی از مواردی است که نیمکره راست مغز آنها را پرورش می‌دهد. بنابر تحقیقات دانشمندان دانشگاه تورنتو، برنامه‌ریزی دوره‌های آموزش موسیقی برای کودکان منجر به افزایش ضریب هوشی و توانایی‌های علمی آینده آنها خواهد شد. هرچه سال‌های آموزش موسیقی آنها بیشتر باشد، میزان این تاثیر و افزایش هوش در آنها بیشتر خواهد بود. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد آموختن موسیقی در دوران کودکی باعث کسب نمره‌های بهتر در دوران دبیرستان و ضریب هوشی بالاتر در دوران بزرگسالی می‌شود، پس اجازه دهید موسیقیدان درونی کودکتان خودش را نشان دهد.

 شیر مادر، عصاره هوش: شیر مادر اولین غذای مغز کودک است. شیر مادر از دو جهت برای کودک مفید است: یکی این که از خطر احتمالی ابتلای کودک به بیماری جلوگیری می‌کند و دیگر این که به تنهایی یک غذای کامل برای نوزاد است تغذیه نوزاد از سینه مادر، کودک را هم سالم‌تر و هم باهوش‌تر می‌کند. مطالعات نشان داده است کودکانی که در دوران نوزادی 9 ماه شیر مادرشان را خورده‌اند، بسیار باهوش‌ترند.

 رایانه در خدمت هوش: شاید تعجب کنید، چون بازی‌های رایانه‌ای شهرت بدی پیدا کرده‌اند و بسیار مورد انتقاد قرار می‌گیرند. درست است که بسیاری از آنها وحشیانه، بی‌فایده و غیرفکری هستند اما ما در مورد انواعی از بازی‌های رایانه‌ای صحبت می‌کنیم که مهارت‌های فکری و استراتژیک و قدرت تصمیم‌گیری و خلاقیت کودک را پرورش داده و کار گروهی را به او آموزش می‌دهند. کودکانی که انواع بازی‌های رایانه‌ای آموزشی را بازی می‌کنند نسبت به آنهایی که این بازی‌ها را تجربه نکرده‌اند از قدرت درک و تجسم تصویری برخوردارند.

 خوب بخور تا با هوش شوی: خوردن صبحانه باعث تقویت‌ حافظه، تمرکز و قدرت یادگیری می‌شود. کودکانی که صبحانه نمی‌خورند، معمولا زودتر خسته شده و کم‌طاقت‌تر و زودرنج‌تر هستند همچنین از سرعت عمل کمتری برخوردارند. قند، چربی‌های اشباع و دیگر خوراکی‌های بی‌فایده را از برنامه غذایی کودکان حذف کنید و به جای آن، مواد مغذی و مفیدی که به رشد ذهنی آنها کمک می‌کند، جایگزین کنید.

 سال‌های اولیه دوران کودکی بویژه 2 سال اول بسیار اهمیت دارد و لازم است تمام مواد لازم را در رژیم غذایی کودک قرار دهید. تحقیقات نشان می‌دهد میزان مقاومت در برابر بیماری‌ها در کودکانی که تغذیه سالمی ندارند بسیار کم است. بنابراین تغذیه نادرست باعث می‌شود کودکان از مدرسه و همسالان خود عقب بمانند و دچار افت تحصیلی شوند. پس اگر می‌خواهید کودکتان در مدرسه نمره بهتری بگیرد، به تغذیه او هم توجه کنید.

 دوستی که هوش هدیه می‌دهد: کتاب یکی از روش‌های مفید قدیمی است که امتحانش را پس داده اما بعضی مواقع در مقابل روش‌های تکنولوژیک امروزی برای تقویت هوش، دست‌کم گرفته می‌شود. در حالی که کتاب قابل دسترس‌ترین، کم‌هزینه‌ترین و در عین حال موفقیت‌آمیزترین روش برای آموزش و رشد ذهنی کودکان در تمام سنین است. برای کودکانتان از سنین پایین‌تر کتاب خواندن را شروع کنید. آنها را برای عضویت در کتابخانه ثبت‌نام کنید و کتابخانه منزلتان را پر از کتاب کنید.

منبع: جام جم آنلاین

مترجم: رزیتا شاهرخ - برگرفته از :Parents

 |+| نوشته شده در  ۹۱/۰۱/۱۷ساعت ۱۲:۲۱ بعد از ظهر  توسط محمدمهدي حق شناس  | 
نيمه ي  فروردين  روز درگذشت شاعره بنام ايران زمين خانم پروين اعتصامي است به همين مناسبت خلاصه اي از زندگي نامه ايشان براي علاقه مندان به ادب فارسي در ذيل آورده شده است.

پروین اعتصامی زاده ۲۵ اسفند ۱۲۸۵ ۱۷ مارس ۱۹۰۷در تبریز، درگذشت ۱۵ فروردین ۱۳۲۰ ۴ آوریل ۱۹۴۱ فرزند یوسف اعتصامی (اعتصام‌الملک آشتیانی) فرزند میرزا ابراهیم آشتیانی فرزند ملا حسن فرزند ملا عبدالله فرزند ملا محمد فرزند ملا عبدالعظیم آشتیانی می باشد. مادرش اختر فتوحی (درگذشتهٔ ۱۳۵۲) فرزند میرزا عبدالحسین ملقب به مُقدّم العِداله و متخلص به "شوری"از واپسین شاعران دوره قاجار، اهل تبریز وآذربایجانی بود.وی تنها دختر خانواده بود و چهار برادر داشت.نام اصلی او "رخشنده" است.

یوسف اعتصامی، پدر پروین نویسنده و مترجم بود. وی در آن زمان ماهنامه ادبی «بهار» را منتشر می کرد.

او در سال ۱۲۹۱ به همراه خانواده‌اش از تبریز به تهران مهاجرت کرد؛ به همین خاطر پروین از کودکی با مشروطه‌خواهان و چهره‌های فرهنگی آشنا شد و ادبیات را در کنار پدر و از استادانی چون دهخدا و ملک الشعرای بهار آموخت. در دوران کودکی، زبان‌های فارسی و عربی را زیر نظر معلمان خصوصی در منزل آموخت. وی به مدرسه آمریکایی IRAN BETHEL می رفت و در سال ۱۳۰۳ تحصیلاتش را در آنجا به اتمام رسانید. سپس مدتی در همان مدرسه به تدریس زبان و ادبیات انگلیسی پرداخت.

پروین در نوزده تیر ماه ۱۳۱۳ با پسر عموی پدرش «فضل الله همایون فال» ازدواج کرد و چهار ماه پس از عقد ازدواج به کرمانشاه به خانه شوهر رفت. شوهر پروین از افسران شهربانی و هنگام وصلت با او رئیس شهربانی در کرمانشاه بود. اخلاق نظامی او با روح لطیف و آزاده پروین مغایرت داشت. او که در خانه‌ای سرشار از مظاهر معنوی و ادبی و به دور از هر گونه آلودگی پرورش یافته بود پس از ازدواج ناگهان به خانه‌ای وارد شد که یک دم از بساط عیش و نوش خالی نبود و طبیعی است همراهی این دو طبع مخالف نمی‌توانست دوام یابد و سرانجام این ازدواج ناهمگون به جدایی کشید و پروین پس از دو ماه و نیم اقامت در خانه شوهر با گذشتن از مهریه اش در مرداد ماه ۱۳۱۴ طلاق گرفت.با این همه او تلخی شکست را با خونسردی و متانت شگفت آوری تحمل کرد و تا پایان عمر از آن سخنی بر زبان نیاورد و شکایتی ننمود. در سالهای ۱۳۱۵ و ۱۳۱۶ در زمان ریاست دکتر عیسی صدیق بر دانشسرای عالی، پروین به عنوان مدیر کتابخانهٔ آن، مشغول به کار شد..او ۳۵ سال داشت که درگذشت.

پروین به تشویق ملک‌الشعرای بهار در سال ۱۳۱۵ دیوان خود را توسط چاپخانه مجلس منتشر کرد ولی مرگ پدرش در دی ماه ۱۳۱۶ در سن ۶۳ سالگی، ضربه هولناک دیگری به روح حساس او وارد کرد که عمق آن را در مرثیه‌ای که در سوگ پدر سروده‌است، به خوبی می‌توان احساس کرد:

پدر آن تیشه که بر خاک تو زد دست اجل تیشه‌ای بود که شد باعث ویرانی من

پروین اعتصامی عاقبت در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۲۰ در سن ۳۵ سالگی بر اثر ابتلا به بیماری حصبه در تهران درگذشت و در حرم فاطمه معصومه در قم در مقبرهٔ خانوادگی به خاک سپرده شد.یکی از معروف‌ترین آثار او که هم اکنون در کتاب فارسی قرار دارد شعر بلبل و مور است. پروین برای سنگ مزار خود نیز قطعه اندوهباری سروده که هم اکنون بر لوح نماینده مرقدش حک شده است.

اینکه خاک سیهش بالین است اختر چرخ ادب پروین است
گر چه جز تلخی ز ایام ندید هر چه خواهی سخنش شیرین است
صاحب آنهمه گفتار امروز سائل فاتحه و یاسین است
دوستان به که ز وی یاد کنند دل بی دوست دلی غمگین است
خاک در دیده بسی جان فرساست سنگ بر سینه بسی سنگین است
بیند این بستر و عبرت گیرد هر که را چشم حقیقت بین است
هر که باشی و ز هر جا برسی آخرین منزل هستی این است
آدمی هر چه توانگر باشد چون بدین نقطه رسید مسکین است
اندر آنجا که قضا حمله کند چاره تسلیم و ادب تمکین است
زادن و کشتن و پنهان کردن دهر را رسم و ره دیرین است
خرم آنکس که در این محنت گاه خاطری را سبب تسکین است

 |+| نوشته شده در  ۹۱/۰۱/۱۶ساعت ۹:۸ قبل از ظهر  توسط محمدمهدي حق شناس  | 


پيام نوروزي وزير آموزش و پرورش به مناسبت سال جديد:

بسترسازي و مهندسي فرهنگي،رفتار اجتماعي؛جايگاه ويژه معلمان در سند تحول

وزير آموزش و پرورش طي پيامي فرارسيدن بهار طبيعت و سال 1391 را به عموم ملت ايران بويژه فرهنگيان تبريك گفت.

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش متن كامل اين پيام به شرح زير است:

هوالمعين

عيد سعيد نوروز و فرا رسيدن بهار را به همه ي هم ميهنان عزيز به ويژه فرهنگيان فرهيخته، دانش آموزان، خانواده ي معزز شهدا ، جانبازان ، آزادگان و خانواده صبور و ايثارگر آنان ، تبريك و شادباش عرض مي كنم اميد آنكه به فضل پروردگار  ملت بزرگ ايران كه قهرمان اصلي افتخارات 12 اسفند بودند وبهارعزت را طلايه دار بهار طبيعت نمودند پيشاپيش  از بركات و نعمات الهي بهره مند و در همه ي ميدان ها به ويژه در عرصه مبارزه با دسيسه هاي استعمار و استكبارجهاني موفق و سربلند و پيروز باشند.

خدا را شاكريم كه مردم خردمند و ايران اسلامي نياكان نيك انديش اين سرزمين ، آغاز سال نو خود را آغاز فصل بهار واعتدال طبيعت قراردادند.از اين روي نوروز تنها يك دگرگوني ساده در طبيعت نيست بلكه روزي است كه خداوند درظرف زمان نوروز زيبايي هايي راخلق كرد كه از تغيير وتحول ودگرگوني مداوم طبيعت حاصل مي گردد وپيام زيبايي نوروز براي تكاپوي مداوم وتفكر درآيات حضرت حق با نواي بهاري مي خواند وما نيز درآستانه نوروز خدا را سپاس مي گوئيم كه پرتو زيبايي كشور ما در سايه سار عنايات حضرت ولي عصر عجل الله تعالي فرجه الشريف و پيروي از منويات مقام معظم رهبري (مدظله العالي) در جاده ي پيشرفت و تعالي به سوي فتح قله هاي رفيع دانش و فناوري حركت شتابنده اي را آغاز نموده و توفيقات چشمگيري را نيز كسب كرده است كه توانمندي هاي علمي در بخش هاي مختلف از جمله انرژي هسته اي ، ساخت راديو داروها ، سلول هاي بنيادي و دستيابي به فناوري فوق پيشرفته توليد هواپيماهاي بدون سرنشين (پهپاد) و خودكفايي علمي و صنعتي به رغم همه كارشكني ها و تحريم هاي تحميلي از سوي استكبار جهاني تنها بخشي از آن است . قطعا اين حركت مقدس روزبه روز شتاب بيشتري خواهد گرفت و  تا كسب اقتدار و مرجعيت علمي در منطقه و جهان استمرار خواهد يافت و در اين راه وزارت آموزش و پرورش ومعلمان و فرهنگيان  به عنوان مرجعيت اجتماعي كه وظيفه بسترسازي و مهندسي فرهنگي رفتار اجتماعي را برعهده دارد  از جايگاه ويژه اي برخوردار است .  رونمايي از سند تحول بنيادين آموزش و پرورش در سالي كه گذشت به عنوان اولين سند كلان كشور در طول تاريخ حكايت از عزم جدي مسئولان در ايجاد تحولي عميق در نظام آموزشي دارد كه بتواند زمينه ساز تحول در ساير دستگاه ها و آحاد جامعه باشد و ما را به مراتبي از عبوديت خالق جهان هستي وكسب مقام رفيع خليفه اللهي و حيات  طيبه كه غايت آمال و آرزوي انبياء و اولياي عظام بوده است رهنمون گردد .براين اساس سند تحول به عنوان قانون اساسي  نصب العين كليه مسئولان و دست اندركاران نظام تعليم و تربيت قرار خواهد گرفت تا با اجرايي كردن آن زمينه شكوفايي استعداد ها و توانمندي هاي نسل نو بيش از پيش فراهم گردد تغيير در نگاه نسبت به معلم، دانش آموز، درس، مدرسه و زندگي نخستين گام تحول بنيادين در نظام آموزش و پرورش است كه خوشبختانه از سياست هاي مدبرانه دولت دهم مي باشد و گام هاي بعدي را بايد در مدرسه و كلاس برداريم تا به مدد الهي آرمانهاي بلند رهبر فرزانه انقلاب اسلامي در قالب مدرسه زندگي عينيت يابد . مدرسه اي كه با همت و تلاش جهاد گونه معلمان شريف، پرورش انسان هايي مومن، مسئوليت پذير ،    اميدوار ، شجاع، ولايت مدار ، خلاق و پرسشگر ، نظم پذير و قانون گرا  ميسر گردد و ثمره اش توليد علم و دستيابي به افق شكوهمند اقتدار چشم انداز بيست ساله باشد ودر اين راه استفاده از آخرين دستاوردهاي علمي و فناوري مورد توجه قرار گرفته است ازجمله هوشمند سازي مدارس ، راه اندازي مجتمع هاي آموزشي و پرورشي با هدف توسعه   و نهادينه سازي عدالت آموزشي و استفاده مناسب از ظرفيت هاي موجود ،  راه اندازي ده هزار مدرسه قرآني ، نهضت ملي حفظ قرآن كريم ، تاسيس دانشگاه فرهنگيان با هدف ارتقاي جايگاه علمي همكاران فرهنگي ، ايجاد توازن و تعادل در رشته هاي نظري و فني و حرفه اي با تقويت و تجهيز هنرستان ها ، آموزش شنا ، طناب زني ، ژيمناستيك ، جايگزيني روش هاي پژوهش محور به جاي روش هاي حافظه محور ، استقرار نظام آموزشي 3-3-6 و توليد محتواي كتب درسي تنها بخشي از طرح هاي تحولي است كه زمينه ايجاد تحولي عميق را در همه عرصه فراهم خواهد ساخت . البته اين امر محقق نمي شود مگر با استمداد از عنايات پروردگار متعال و ياري  همه همكاران فرهنگي و پشتيباني اولياي محترم دانش آموزان  ملت فهيم و قدر شناس ايران در سالي كه گذشت آزمون هاي مختلفي را پشت سرگذاشت كه به توفيق الهي از همه آن ها سرفراز و با موفقيت كامل خارج شد از جمله حضور چندين ميليوني در يوم الله 22 بهمن و شركت گسترده در انتخابات مجلس نهم كه تير خلاصي بود بر كالبد بي رمق استكبار جهاني و سرسپردگان حلقه به گوش آنان و هيچ يك از اين توفيقات حاصل نمي گشت الا با توفيق حضرت حق و زعامت حكيمانه مقام معظم رهبري و سايه سار ولايت .در خاتمه با تمسك بر خداوند متعال كه تدبير امور در يد قدرت اوست مي خواهيم حال ما را نيز به بهترين شكل متحول سازد تا همدل و همصدا براي تقويت عزم ملي و فتح قله هاي رفيع دانش و فناوري هاي نوين و دستيابي به حيات طيبه گام هاي استوار و مستحكمي برداريم .

 

حميدرضا حاجي بابايي

وزير آموزش وپرورش

 |+| نوشته شده در  ۹۱/۰۱/۱۴ساعت ۹:۳۶ قبل از ظهر  توسط محمدمهدي حق شناس  | 

حوزه تصحيح

حوزه ي تصحيح اوراق امتحانات نهايي

شرايط و ضوابط حوزه ي تصحيح اوراق

وسايل و امكانات حوزه ي تصحيح اوراق

شرح وظايف رئيس حوزه ي تصحيح اوراق

شرح وظايف منشي حوزه ي تصحيح اوراق

شرح وظايف مصحح


ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  ۹۱/۰۱/۱۰ساعت ۱۲:۵ بعد از ظهر  توسط محمدمهدي حق شناس  | 

حوزه ي اجرا

شرايط و ضوابط حوزه ي اجرا

وسايل مورد نياز حوزه ي اجرا

شرح وظايف رئيس حوزه ي اجرا

شرح وظايف منشي حوزه ي اجرا

شرح وظايف مراقب

حوزه ی اجرا :

تعریف : حوزه ي اجرا مكاني است با امكانات و شرايط فيزيكي مناسب جهت برگزاري امتحانات نهايي كه با پيشنهاد كارشناسي سنجش و ارزشيابي تحصيلي و تأييد ستاد امتحانات شهرستان/منطقه / ناحيه تعيين مي گردد.

شرایط و ضوابط حوزه ی اجرا :

١- داراي ظرفيت مناسب با توجه به تعداد شركت كنندگان در آن حوزه باشد.

٢- نسبت به محل تحصيل دانش آموزان شركت كننده در آن حوزه مركزيت داشته باشد.

٣- مجهز به سيستم صوتي مناسب باشد.

٤- دور از آلودگي هاي صوتي باشد.

٥- مجهز به سيستم حرارتي و برود تي مناسب باشد.

٦- داراي صند لي دسته دار مناسب و راحت به تعداد شركت كنندگان باشد.

٧- در آن براي شركت كنندگان چپ دست صند لي مناسب پيش بيني شود.

٨- داراي سا لن هاي امتحاني مناسب باشد.

٩- در آن از سالن و راهروهايي استفاده شود كه دور از تردد افراد باشد.

١٠ -از روشنايي و نور كافي برخوردار باشد.

١١ - در آن وسايل روشنايي اضطراري جهت مواقع ضروري پيش بيني شود.

١٢ - در آن به منظور ايجاد آرامش روحي ، شادابي ، نشاط و جلوگيري از خستگي هاي زودرس شركت كنندگان ، رنگ آميزي و تزئينات مناسب حوزه ي اجرا مد نظر قرار گيرد.

١٣ - براي هر حوزه ي اجرا حداكثر 350 نفر شركت كننده در نظر گرفته شود. ( در موارد استثنا در صورتي كه حوزه امكانات و ظرفيت بيش از 350 نفر را داشته باشد با نظر و تأييد ستاد امتحانات شهرستان / منطقه / ناحيه بلامانع مي باشد )

وسایل مورد نیاز حوزه ی اجرا :

( ١ ورقه ي امتحاني سفيد جهت پاسخ گويي به سؤالات ( نمون برگ شماره ٨)

( ٢-صورت جلسه ي حوزه ي اجرا ( نمون برگ شماره ٩)

٣- پاكت بزرگ مخصوصاوراق امتحاني

٤- كاربن ، چسب نواري ، چسب مايع، سوزن ته گرد، سوزن دوخت

٥- ماشين دوخت و ماشين شماره زني

٦- استامپ و جوهر استامپ

٧- پاكت متوسط

٨- ماژيك و خود كار در رنگ هاي (آبي يا مشكي ، قرمز ، سبز )

٩- تلفن

١٠ -كمد، فايل و ميز تحرير جهت منشي

١١ - وسايل پذ يرايي ( پارچ آب ، ليوان ، سيني ، پيش دستي ، كارد، قاشق، چنگال ، سفره ، استكان ونعلبكي ، كلمن آب ، سماور و قوري )

١٢ -كيسه ي برزنتي مناسب جهت حمل پاكت سؤالات امتحاني

١٣ - بلندگوي دستي سا لم

١٤ - بر چسب صند لي

١٥ - مهر درس ، مهر رئيس حوزه

١٦ - كاغذ پلي كپي سفيد

۱۷- پوشه ، خط كش و قيچي

١٨ - وسيله ي نقليه ي مناسب


ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  ۹۱/۰۱/۱۰ساعت ۱۱:۳۳ قبل از ظهر  توسط محمدمهدي حق شناس  | 

 

ستاد امتحانات

بخش اول :

ستاد امتحانات

اعضاي ستاد امتحانات استان

وظايف ستاد امتحانات استان

شرح وظايف اعضاي ستاد امتحانات استان

بخش دوم :

اعضاي ستاد امتحانات شهرستان / منطقه / ناحيه

وظايف ستاد امتحانات شهرستان / منطقه / ناحيه

شرح وظايف اعضاي ستاد امتحانات شهرستان /منطقه / ناحيه

توضيحات در ادامه مطالب


ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  ۹۱/۰۱/۱۰ساعت ۱۱:۳ قبل از ظهر  توسط محمدمهدي حق شناس  | 

مخزن سؤالات :

تعريف : وسيله يا محلي است كه سؤالات و راهنماي تصحيح امتحا نات نهايي و هما هنگ از زمانطرح و يا تحويل آن ها تا زمان تكثير با رعا يت كليه ي جوانب ايمني و حفاظتي در آن نگهداري مي شود.

شرايط و ويژگی های مخزن سؤالات :

١- صندوق نسوز و از جنس مرغوب باشد ، يا محل اختصاص يافته به عنوان مخزن لازم است از نظرساخت ، بتوني و ايمن باشد.

٢- ظرفيت و حجم آن متنا سب با نياز منطقه باشد.

٣- محل استقرار آن دور از انظار عمومي باشد.

٤- در صورت امكان از صندوق هاي رمزدار استفاده شود در غير ا ين صورت براي بالا بردن ضريب اطمينان ا يمني مخزن لازم است از پلمب سربي استفاده شود، بنابراين از لاك و مهر نمودن ياچسب و مهر و استفاده از خميرهاي مختلف خودداري شود.

٥- در صورت امكان محل مخزن مجهز به سيستم حفاظتي باشد.

مسؤول مخزن سؤالات :

تعريف : مسؤول مخزن سؤال فردي است كه در استان با ابلاغ رسمي رئيس سازمان و در

شهرستان / منطقه / ناحيه با ابلاغ رسمي مدير / رئيس اداره ي آموزش و پرورش منصوب مي شود و

با توجه به شرح وظايف زير انجام وظيفه مي نمايد.

يادآوری : اولويت در تصدي مخزن سؤالات در استان / شهرستان / منطقه / ناحيه با

كارشناسي سنجش و ارزشيابي تحصيلي خواهد بود.

شرح وظايف :

١- بررسي محل مخزن با توجه به شرايط و ويژگي هاي تعيين شده ي آن و پي گيري لازم جهت رفع نارسايي هاي احتما لي

٢- تحويل گرفتن پاكت هاي سؤال و راهنماي تصحيح طبق صورت جلسه و قرار دادن آنها به تفكيك در مخزن

٣- استقرار پاكت هاي سؤال و راهنماي تصحيح با توجه به برنامه ي امتحا نات در مخزن

١- پلمب درِ مخزن پس از هر بار استفاده ( به جز مواردي كه از صندوق رمزدار به عنوان مخزن استفاده مي شود)

٢- تحويل پاكت/ پاكتهاي سؤالات آماده ي تكثير بر اساس برنامه ي امتحاني و با توجه به زمان لازم، جهت تكثير به مسؤول تكثير در حضور ديگر عوامل مربوط و تنظيم صورت جلسه نمون برگ شماره ٢

٣- تحويل پاكت هاي راهنماي تصحيح حداقل 3 ساعت پس از شروع امتحان هر يك از دروس براساس

برنامه ي امتحاني به مسؤول تكثير در حضور ديگر عوامل مربوط وتنظيم صورت جلسهنمون برگ شماره ١

٤- قبل از تحويل پاكت هاي سؤال به حوزه ي تكثير، صورت جلسهي پشت پاكت ها را با درج ساعت وتاريخ مشخص و تأييد نمايد و به امضاي مسؤولان برساند.

حوزه ي تكثير

شرايط و ويژگي هاي حوزه ي تكثير

وسايل و امكانات مورد نياز حوزه ي تكثير

شرح وظايف رئيس حوزه ي تكثير

شرح وظايف متصدي تكثير

شرح وظايف رابط

توضيحات در ادامه مطالب

سايت مركز سنجش


ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  ۹۱/۰۱/۱۰ساعت ۱۰:۲۷ قبل از ظهر  توسط محمدمهدي حق شناس  | 

موضوع : نحوه ادامه تحصیل دانش آموزان و داوطلبان آزاد متوسطه شیوه نیمسالی واحدی

ماده واحده :

به دانش آموزان و داوطلبان آزاد دوره متوسطه شيوه نيمسالي واحدي كه تا پايان شهريور ١٣٨٣ موفق به گذراندنكليه دروس خود نشده اند ، اجازه داده مي شود به صورت داوطلب آزاد در امتحان معادل آن درس يا دروس درشيوه سالي واحدي برابر شيوه نامه تطبيق شركت نموده و در صورت كسب نمره نصاب لازم دوره مذكور را به شيوه نيمسالي واحدي به پايان برسانند .

تبصره ١ – دانش آموزان و داوطلبان آزادي كه معادل درس يا دروس باقيمانده آنان در شيوه سالي واحدي وجودندارد ، در صورت تمايل به ادامه تحصيل ، پس از تطبيق دروس قبولي آنان با دروس سالي – واحدي

مي توانند به شيوه بزرگسالان و داوطلبان آزاد ادامه تحصيل دهند .

تبصره ٢ - در موارد خاصي كه دروس مشمول تبصره فوق ، حداكثر دو عنوان درسي باشد ، پرونده دانش آموزان مذكور براي اتخاذ تصميم به كميسيون معين شوراي عالي آموزش و پرورش ارسال مي شود .

تبصره ٣ – افرادي كه وضعيت تحصيلي آنان با شيوه سالي واحدي تطبيق داده شده است نيز مي توانند از مفاد اين مصوبه استفاده كنند.

تبصره ٤ : دستورالعمل اجرايي اين مصوبه توسط وزارت آموزش و پرورش تهيه و ابلاغ مي شود .

موضوع ادامه تحصيل دانش آموزان و داوطلبان آزاد دوره متوسطه شيوه نيمسالي واحدي در هفتصدو و هفدهمين٨٣ به تصويب رسيد . /٩/ جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ ١٧

موضوع: شیوه نامه اجرایی ادامه تحصیل دانش آموزان و داوطلبان آزاد (نیمسالی واحدی)

با سلام و احترام

83 در ارتباط با نحوه ادامه تحصیل دانش آموزان و /9/ 400 مورخ 30 / پیرو بخشنامه شماره 20314

داوطلبان آزاد (شیوه نیمسالی واحدی ) که تا پایان شهریور 83 موفق به اتمام تحصیل خود در شیوه مذکور در یکی ازشاخه های تحصیلی اعم از نظری، فنی و حرفه ای یا کاردانش خود نشده اند موارد زیر اعلام می شود.-1 با توجه به اینکه بعد از شهریور 83 طرح سئوال و انجام امتحان از دروس شیوه نیمسالی واحدی انجام

نخواهد شد بنابراین دانش آموزان و داوطلبان آزاد شیوه نیمسالی واحدی می توانند مع ادل دروس باقیمانده

خود را از دروس شیوه سالی واحدی بر مبنای جداول تطبیق انتخاب نموده و در امتحان آن درس شرکت

نمایند، در این صورت نمرات جایگزین نمره همان درس در نظام نیمسالی واحدی می شود . ضمناً شرکت این

قبیل دانش آموزان و داوطلبان آزاد، در امتحان دی ماه 83 بلامانع است.

-1-1 انجام کلیه امور مربوط به این قبیل افراد اعم از ثبت نام ، انتخاب واحد و اعلام نتیجه تابع قوانین

دانش آموزان نیمسالی واحدی می باشد.

1-2 - طرح سئوال دروس شیوه سالی واحدی برای این قبیل افراد بر مبنای بیست نمره خواهد بود که همان

نمره عیناً جایگزین نمره همان درس در شیوه نیمسالی واحدی می شود.

-1-3 افراد مذکور در رشته یا رشته ها مهارتی که قبلاً در آن مشغول به تحصیل بوده اند چنانچه بخواهند از

مفاد این شیوه نامه استفاده کنند، ملزم به ادامه تحصیل در همان رشته خواهند بود.

400 مورخ / -1-4 ارائه درس کارآموزی در شاخه فنی و حرفه ای ب رابر بند سوم شیوه نامه شماره 227

82/1/18 می باشد.

-1-5 از آنجا که آخرین نمره دریافتی دانش آموز ملاک عمل برای فارغ التحصیلی می باشد لذا به آنان

یادآوری گردد چنانچه بخواهند در درسی که نمره 7 تا 10 از آن کسب نموده اند از مزایای تبصره

استفاده کنند از انتخاب مجدد آن درس خودداری نمایند.-2 در ارتباط با انتخاب و امتحان دروس سالی واحدی که جایگزین عناوین دروس نیمسالی واحدی خواهد بود

موارد زیر یادآوری می شود:

-2-1 دروسی که عنیاً در جداول تطبیق دروس نیمسالی واحدی معادل آنها از دروس سالی واحدی تعریف

شده باشد:مثال:

الف) - درس جغرافی ایران و استان معادل آن جغرافی عمومی و استان می باشد.

ب) - ریاضی 5 نیمسالی واحدی معادل آن ریاضی 3 شیوه سالی واحدی می باشد.

ج) - عربی 3 نیمسالی واحدی معادل آن عربی 3 شیوه سالی واحدی می باشد .

د ) - زبان خارجی 3 نیمسالی واحدی نیز معادل آن زبان خارجی 3 سالی واحدی می باشد.

-2-2 دروس شیوه نیمسالی واحدی که دو یا چند عنوان آن معادل یک درس در شیوه سالی واحدی باشد در

این حالت نمره درس سالی واحدی عیناً جایگزین همان درس یا دروس نیمسالی واحدی خواهد شد.مثال:

الف:) ادبیات فارسی 3 و 4 شیوه نیمسالی واحدی که معادل آن ادبیات فارسی 2 شیوه سالی واحدی می باشد.

ب:) مبانی برق 1 و مبانی برق 2 نیمسالی واحدی که معادل آن مبانی برق سالی واحدی می باشد.

ج:) طراحی 1 و 2 نیمسالی واحدی که معادل آن طراحی 1 سالی واحدی می باشد.

د:) تعلیمات دینی 2 و قرآن 2 نیمسالی واحدی که معادل آن تعلیمات دینی و قرآن 2 سالی واحدی می باشد.

-2-3 دروس نیمسالی واحدی که معادل آن در شیوه سالی واحدی تعیین نشده است، این قبیل دروس مطابق

تبصره 2 رای مربوط از طریق کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش قابل بررسی می باشد . در

چنین مواردی موضوع در کمیسیون مربوط در منطقه مطرح و از طریق سازمان آموزش و پرورش استان

به دفتر ستادی ذیربط ارسال می شود.مثال:

الف:) درس شناخت مواد 1 نیمسالی واحدی فاقد معادل در شیوه نیمسالی واحدی می باشد.

ب:) ادبیات فارسی 6 نیمسالی واحدی که فاقد معادل در شیوه سالی واحدی می باشد.

-2-4 دانش آمو ز شاخه کاردانش که قبلاً در رشته مهارتی ثبت نام و موفق به اخذ گواهینامه مهارت مورد نظر

گردیده است، پذیرش و ثبت نمرات آن گواهینامه مهارت ضمن رعایت سایر ضوابط و مقررات بلامانع

است.

83 قابل اجرا بوده و برای سال تحصیلی آیند ه متعاقباً شیوه نامه - -3 این شیوه نامه تا پایان سال تحصیلی 84مربوط صادر خواهد شد.

-4 دانش آموزان و داوطلبان آزادی که تا قبل از صدور این شیوه نامه وضعیت تحصیلی خود را با نظام سالی

واحدی تطبیق داده اند می توانند از مفاد این مصوبه استفاده کنند.-5 داوطلب در صورت کسب شرایط لازم بر اساس ضوابط و مقررات شیوه نی مسالی واحدی فارغ التحصیل آن نیمسال تحصیلی خواهد بود که شرایط مذکور برای او حاصل شده باشد.-6 داوطلب پس از مراجعه به اداره آموزش و پرورش منطقه نسبت به امکان تطبیق دروس باقیمانده نیمسالی

واحدی خود با دروس سالی واحدی برابر مفاد این شیوه نامه اطمینان حاصل کنند . قسمت الف نمون برگ

پیوست از سوی اداره مربوط در چهار نسخه تکمیل می گردد . نسخه اول با الصاق عکس به همراه نسخه های دوم و سوم تحویل هنرستان محل ثبت نام افراد مذکور می شود و نسخه چهارم نیز در محل اداره آموزش وپرورش بایگانی خواهد شد.

-6-1 در صورتی که تعداد دروس غیر قابل تطبیق متقاضی حداکثر دو عنوان باشد نیازی به تکمیل نمون برگ

مذکور نبوده لکن ضروری است پرونده متقاضی به منظور اتخاذ تصمیم در کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش ارسال شود.

-6-2 چنانچه تعداد دروس نامعادل نیمسالی واحدی مقاضی بیش از دو عنوان درسی باش د وضعیت تحصیلی

داوطلب خارج از ضوابط مندرج در این شیوه نامه تلقی شده و لازم است برابر شیوه نامه تطبیق به شماره

80 ادامه تحصیل دهند. /3/ 400/20196 مورخ 29

-7 مسئولیت ثبت نام و برگزاری امتحان و اعلام نتیجه متقاضیان به عهده واحد یا واحدهای آموزشی می باشدکه به عنوان محل ثبت نام داوطلبان آزاد تعیین گردیده اند.

-7-1 در صورت عدم امکان برگزاری امتحانات داخلی از سوی واحد آموزشی موضوع این بند و همچنین دروس نهایی قسمت "ب" نمون برگ (حسب مورد ) تکمیل و جهت اقدام به دبیرستان یا هنرستان مجری برگزاری امتحانات مربوط ارسال می گردد.-8 واحد آموزشی مسؤول ثبت نام پس از اعلام نتیجه و قبولی کلیه دروس باقیمانده داوطلب برابر ضوابط ومقررات نسبت به صدور گواهینامه دیپلم شیوه نیمسالی واحدی برای این قبیل افراد اقدام می نماید.

سايت مركز سنجش

 |+| نوشته شده در  ۹۱/۰۱/۱۰ساعت ۱۰:۲ قبل از ظهر  توسط محمدمهدي حق شناس  | 

آشنايي با نوروز

با نابودی اهریمن وی بار دیگر شادمانی و خرمی و خیر و برکت را به مردم ارزانی داشته و هر درختی که خشک شده بود سبز شد و مردم آن روز را «نوروز» یا «روز نوین» خواندند و همگی به فرخندگی چنین روزی در تشتی جو کاشتند و این رسم برای ایرانیان جاودانه شد.

 برخی گفته‌اند جمشید که به زبان فارسی جم و به زبان عربی «منوشخ» نامیده می‌شد در جهان سیر می‌کرد، هنگامی که به آذربایجان رسید، با تاج و تختی مرصع بر بلندای نقطه‌ای در مشرق جای گرفت و روشنایی آن تاج و تخت در هنگام طلوع خورشید مردمان را خیره کرد و آن روز را روز نو خواندند و جشن گرفتند و لفظ «شید» که در پهلوی به معنای شعاع است بر نام وی افزودند و پادشاه را جمشید نامیدند و رسم نوروز جاودانه و پایدار شد.

همچنین گفته‌اند: خداوند در اولین روز از ماه فروردین کار خلقت انسان و سایر مخلوقات را به پایان رساند و آدمی برای سپاسگزاری و قدردانی از خداوند و نعمت‌های وی، به نیایش و شادمانی پرداخت.یکی دیگر از فلسفه‌های جشن نوروز را نزول فروهر‌های (Farvahar) (1) درگذشتگان به زمین در روز اول فروردین دانسته‌اند.

 در اوستا آمده است که فروهرهای درگذشتگان پاک در اول فروردین برای احوالپرسی از اقوام خود به زمین می‌آیند و با دیدن مسرت و شادمانی بازماندگان از اهورامزدا برای آنان طلب خیر و رحمت می‌کنند و بازماندگان پیش از آمدن فروهرها به نظافت و خانه‌تکانی منزل پرداخته و آماده پذیرایی از آنان می‌شوند و کلمه فروردین یعنی ماهی که متعلق به فروهران است.

از برپایی مراسم و آیین‌های نوروزی در دوران هخامنشی اطلاع‌ دقیقی در دست نیست و تنها برخی از پژوهشگران چون فیلندر معتقدند که حجاری‌ها و سنگ‌نگاره‌های باقی‌مانده از دوران هخامنشی نشان‌دهنده مراسم نوروزی در تخت‌جمشید است. این آثار نمایشی از تقدیم هدایا از جانب اقوام و ملل تابع هخامنشیان به حضور پادشاه است.

 از چگونگی برگزاری نوروز در روزگار اشکانیان آثاری در دست نیست.شادروان پور داوود می‌نویسد: «هر چند اشکانیان، ایرانی‌نژاد و زرتشتی‌کیش بودند ولی تسلط 80 ساله یونانیان موجب شد که آنان در باب آداب و رسوم ایرانی بی‌قید شوند و شاید در پایان دوره حکومت 476 ساله دوباره ملیت ایران قوت گرفت.» (2)

در دوران ساسانی، مراسم نوروز را بین شش تا سی روز برگزار می‌کردند و روز ششم فروردین یا نوروز بزرگ را خرداد روز می‌نامیدند و این روز را متعلق به فرشته مقدس خرداد می‌دانستند. پیروان آیین مزدیسنا همچنین معتقد بودند که زرتشت (650 سال پیش از میلاد مسیح) در این روز متولد شده و در همین روز مقدس با خداوند به راز و نیاز پرداخته است و این روز برای ایرانیان محترم و مقدس شمرده می‌شد.

پادشاهان ساسانی نیز در دربارهای خود آیین‌های نوروز را با شکوه‌ خاصی برگزار می‌کردند و شاه پنج روز اول یا «نوروز عامه» بار عام می‌داد و به رفع حاجت‌های مردم می‌پرداخت، سپس «نوروز خاصه» یا نوروز بزرگ را که از روز ششم فروردین آغاز می‌شد به خود و نزدیکانش اختصاص داده و به جشن و شادمانی می‌پرداختند و نواهای خاص نوروز در این ایام در دربار پادشاه نواخته می‌شد.

از رسوم رایج این روزگار آن بود که مردم در بامداد نوروز به یکدیگر آب می‌پاشیدند و شکر هدیه می‌دادند. دلبستگی‌ ایرانیان به سنت‌های گذشته خود موجب شد که نوروز که سمبلی از عظمت و شکوه آنان بود، در سراسر دوران اسلامی، حتی در دوران خلفایی که اعتنایی به این رسومات نداشتند، برپا شود و آشنایی و آگاهی فرمانروایان اموی و عباسی از آیین‌ هدیه دادن به حاکمان دلیلی برای گرایش فرمانروایان عرب به برگزاری نوروز شد.

با کاهش قدرت و نفوذ عرب‌ها بر دولت‌های ایرانی و ایجاد حکومت‌های مستقل چون صفاریان و سامانیان و تعلق خاطر پادشاهان ایرانی‌نژاد به اجرای رسومات ایرانی، موجب احیای نوروز و برگزاری باشکوه این جشن شد.

آريا موبايل | Ariamobile.Net

 ابوالفضل بیهقی نیز در قسمت‌های مختلف تاریخ خود اشاراتی به دادن هدیه در نوروز مهرگان کرده است که نشان دهنده تداوم رسومات نوروزی در دوره غزنویان می‌باشد.با روی کار آمدن حکومت صفوی و رسمیت یافتن مذهب تشیع، برخی از آداب اسلامی با آیین‌های نوروزی درآمیخت و تلاش عالمان شیعه در جمع‌آوری احادیث و روایات معصومین در رابطه با نوروز، بر رونق بیشتر این جشن افزود.

برای مثال در حدیثی از علامه محمدباقر مجلسی به نقل از امام جعفر صادق(ع) آمده است که امام صادق(ع) نوروز را روزی فرخنده و خجسته و روزی که در آن آدم آفریده شده معرفی می‌کند.(3)

پی‌نوشت‌ها:

1) فروهر: طبق مندرجات اوستا فروهر نیرویی است که اهورامزدا برای نگهداری آفریدگان نیک‌ایزدی از آسمان فرو فرستاده و نیرویی است که سراسر آفرینش نیک از پرتو آن پایدار است (دهخدا)
2) به نقل از زکایی پرویز- نوروز تاریخچه و مرجع‌شناسی - صفحه 7
3) به نقل از بلوکباشی علی- نوروز جشن نوزایی آفرینش - صفحه 33

 |+| نوشته شده در  ۹۱/۰۱/۰۷ساعت ۸:۵۸ قبل از ظهر  توسط محمدمهدي حق شناس  | 
 
  بالا