سنجش آموزش و پرورش اصفهان
 
 
همراه با سنجش
 

شرايط ثبت نام داوطلبان آزاد

با توجه به آغاز ثبت نام داوطلبان آزاد دوره ي عمومي در اسفند ماه هر سال شرايط و ضوابط آن به اطلاع علاقه مندان مي رسد:

۱) ثبت نام در كليه ي ادارات مناطق و نواحي آموزش و پرورش استان اصفهان در ماه هاي اسفند و فروردين انجام مي گيرد و داوطلبان مي توانند با توجه به آدرس منزل يا محل كاربه نزديك ترين اداره آموزش و پرورش مراجعه نمايند.

۲)امتحانات داوطلبان آزاد همراه با ساير دانش آموزان در خرداد ماه انجام مي شود و چنانچه از درس يا دروسي تجديد گردند مي توانند در امتحانات شهريورماه شركت نمايند.

۳)دانش آموزان متقاضي در امتحانات پايه ي پنجم دبستان به شرط داشتن ۱۰ سال تمام تا پايان شهريور ماه۹۰ با داشتن اصل شناسنامه مي توانند در اين امتحانات شركت نمايند. لازم به ذكر است با توجه به داشتن پايه ششم در سال ۹۲-۹۱ هنوز مجوز ثبت نام از سوي وزارت متبوع براي ثبت نام پايه ي پنجم صادر نشده است.

۳)داوطلباني كه مدرك پنجم را دارند مي توانند در پايه ي اول راهنمايي و داوطلباني كه مدرك اول و يا دوم راهنمايي را دارند مي توانند در پايه هاي دوم و سوم راهنمايي ثبت نام نمايند.

۴)طرح جامع: اگر شخصي تا پايان شهريور ۹۰داراي ۱۸ سال تمام و داراي مدرك قبولي پايه ي پنجم باشد  مي تواند در امتحانات پايه ي سوم راهنمايي شركت كند اين داوطلبان علاوه بر امتحان دروس پايه ي سوم بايد چهار كتاب ديني،اجتماعي،تاريخ وجغرافي پايه ي اول ودوم را امتحان دهند.

۵)داوطلبان آزاد صرفاً از دروس ورزش و پرورشي معاف مي باشند.

۶)داوطلبان آزاد به شرط داشتن معدل ۱۲ مي توانند در دو درس تكماده نمايند و اگر معدل آنان كمتر از ۱۲ باشد فقط در يك درس  اجازه تكماده دارند.

۷)چنانچه داوطلبي از يك يا چند درس در سال جاري ويا سنوات گذشته مردود شده باشد مي تواند در امتحانات دي ماه شركت نمايد و فقط همان دروس باقي مانده  را امتحان بدهد.

۸) براي ثبت نام در دوره ي راهنمايي مدارك ذيل ضرورت دارد:

مدارك تحصيلي قبلي ازجمله گواهينامه يا كارنامه ي كلاس پنجم،عكس جديد،اصل شناسنامه و فتوكپي آن،اصل كارت ملي و فتوكپي آن و تكميل نمون برگ ثبت نام در مدرسه.

 |+| نوشته شده در  ۹۰/۱۲/۰۹ساعت ۸:۵۰ قبل از ظهر  توسط محمدمهدي حق شناس  | 
 
  بالا